Parroquia Ortodoxa Barcelona
Si en un determinat moment dels quaranta anys llargs de l’existència de la Comunitat Ortodoxa nascuda a Barcelona, ens aturéssim a pensar les raons de la nostra existència, permesa per la Providència, pel fet en si, mes enllà de les inquietuds i neguits espirituals dels seus primers membres fundadors, potser ara seria el moment de entre veure una resposta clara, tot contemplant per on han anat els camins i els designis del Senyor i com Aquest ha proveït en el seu Silenci, les necessitats futures dels fidels cristians ortodoxes que han arribat en aquestes contrades del occident europeu, sobretot en aquests darrers temps.

L’aixopluc espiritual i no tan sols d’aquesta índole, que s’ha pogut oferir als nous vinguts ha estat determinant per molt d’ells, sense oblidar l’enriquiment que al mateix temps ens han aportat en la nostra vida eclesial.

Les costums, les llengües, la seva pietat, la cultura, d’entre tantes altres coses, convergents en la mateixa Fe i Praxis, la han re- trobat, compartint-la amb els de casa, han delimitat un únic gresol que camina cap a la Parusia com una veritable Pentecosta renovada i actualitzada dia a dia: l’Església.

La composició de les nostres parròquies es multiètnica , multilingüística i multicultural: serbis,russos,ucraïnesos, romanesos, grecs, georgians, etíops, francesos, anglesos i originaris del pais, tots ells abans tot ortodoxos, doncs, com diu Sant Pau: “en Crist , un cop batejats, j no hi ha grec ni jueu, ni esclau ni lliure, ni home ni dona, tots esdevenim un en El. (Gàlates 3, 27-28).

Arxiprestre M.R.P. Joan García, Vicario General de la Iglesia Ortodoxa Española