Parroquia Ortodoxa Barcelona
La presència de cristians ortodoxos a l'Estat Espanyol va ser escassa la primera meitat del segle XX, limitant-se, amb alguna excepció, a l'existència de residents immigrants per aquell temps, però sense arribar a constituir-se com comunitats de forma estable i contínua.

Posteriorment, a Madrid es va iniciar una incipient comunitat d'origen grec que va acollir a residents ortodoxs d'altres nacionalitats. En Barcelona, un petit grup d'origen grec era visitat en Nadal i Pasqua per un sacerdot itinerant. Més endavant un sacerdot romanès es va establir a Madrid, servint a un petit grup de fidels d'aquesta nacionalitat.

Fa exactament uns 42 anys es va establir a Barcelona una Comunitat estable, integrada per membres naturals del país i algunes famílies d'origen rus i romanès. Les edicions, publicacions, i les referències tradicionalment ortodoxes eren escasísimas per no dir inexistents i aquesta Comunitat va haver d'estrènyer vincles d'amistat i comunió amb “la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale” i amb el “Institute de Theologie Orthodoxe Saint Serge de Paris”.

Amb l'arribada dels successius moviments migratoris procedents de països tradicionalment i majoritàriament de confessió religiosa Ortodoxa, fidels cristians ortodoxos de totes les procedències es van acollir a aquesta, la nostra Comunitat, donant naixement a altres parròquies esteses en diverses zones de l'Estat.

Actualment, els diferents Patriarcats històrics s'han establert en el país, aglutinant les diferents procedències ètniques dels fidels, constituïdes en parròquies estables amb les seves organitzacions pertinents. En el conjunt de l'Estat es poden comptabilitzar en el dia d'avui, aproximadament, 1,5 milions de fidels ortodoxs repartits en unes dues-centes parròquies i missions, tenint en compte també el territori de l'Estat de Portugal. A pesar d'aquesta actual redistribució, fidels ortodoxs de diferent nacionalitat segueixen integrats com membres en les nostres comunitats perfectament integrats en les cultures i llengües diverses del nostre país, compartint la Fe comuna i els Sagraments.

La Comunitat Grega de Madrid i la Comunitat Ortodoxa de Barcelona, gaudeixen del “Notori Arrelament”, atorgat des de fa molts anys pel ministeri de Justícia. Recentment, aquest reconeixement ha estat fet extensiu a les altres Comunitats Ortodoxes canòniques existents en el territori espanyol.

Recentment s'ha constituït l'Assemblea de Bisbes Ortodoxs d'Espanya i Portugal, òrgan d'interlocució amb l'Estat i referent de la plena Canonicitat de les Comunitats i Clergat existents.

En el moment actual, els Patriarcats de Sèrbia, Moscou, Bulgària, Romania, Geòrgia i Constantinoble posseïxen comunitats en el territori estatal amb els seus respectius Bisbes diocesans, alguns d'ells residents en el país.